เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อผิดๆสร้างไว้ให้กับผู้ที่มาสนใจศึกษาหาความรู้ในเรื่องความเชื่อของแต่ล่ะเรื่องว่าเรื่องใหนเป็นแนวทางแบบใหนในความเชื่อที่จะได้เป็นแหล่งข้อมูลเบื้องต้นได้