ความเชื่อผิดๆด้านสุขภาพ

สิ่งมีชีวิตในถ้ำ

ลักษณะพิเศษของสัตว์ในถ้ำ จะอาศัยอยู่ในที่มืดสนิท อุณหภูมิของน้ำและอากาศในถ้ำค่อนข้างคงที่ โดยเฉพาะในโถงที่อยู่ห่างจากปากถ้ำมากๆ จะไม่มีแสงจากภายนอกส่องลอดเข้าได้ ในตอนกลางวัน อุณหภูมิของอากาศในถ้ำจะต่ำกว่าภายนอกมาก และจากการที่ถ้ำมีความมืดตลอดเวลา ทำให้สัตว์ที่อาศัยอยู่ในถ้ำส่วนใหญ่จะมีสีซีด สัตว์บางชนิดจะตาบอดหรือไม่มีตา เพราะไม่จำเป็นต้องใช้สายตา สัตว์บางชนิดสามารถจับสัญญาณของ คลื่นสั่นสะเทือน อุณหภูมิ กลิ่น และ สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

นอกจากนี้ลักษณะพื้นถ้ำที่ไม่ราบเรียบ แมลงถ้ำจึงจำเป็นต้องปรับตัวให้มีขาที่ยาวมากกว่าแมลงชนิดเดียวกันที่อยู่นอกถ้ำ และอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากก็คือ การที่ในถ้ำมีอาหารและแหล่งพลังงานน้อยมาก จึงทำให้สัตว์ที่อาศัยอยู่ในถ้ำมีขนาดเล็กโดยธรรมชาติไปด้วย
สิ่งมีชีวิตในถ้ำหลากหลายชนิด ถือได้ว่าถ้ำนี้มีความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ที่สูงมาก แต่ละชนิดจะมีลักษณะที่พิเศษและมีความแปลกแตกต่างมาก จนดูประหลาดไปจากสัตว์ที่เราเคยเห็นนอกถ้ำ