ความเชื่อผิดๆด้านวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ กับการแสวงหา ความจริง

ท่านพอจะนึกภาพออกไหมว่ากำลังไปพบแพทย์ผิวหนังเพราะท่านมีสิวเยอะมากและแพทย์บอกว่าวิธีรักษาคือจะต้องถ่ายเลือดของท่านออกบ้าง นั่นอาจฟังดูไม่สมเหตุสมผลสำหรับท่าน แต่ไม่น่าเชื่อว่าเมื่อสองร้อยปีก่อนไม่เป็นเช่นนั้น สมัยนั้น การถ่ายเลือดจำนวนมากถือเป็นการรักษามาตรฐานสำหรับอาการส่วนใหญ่ รวมทั้งอาการท้องอืดแน่นท้อง วิกลจริต และแม้กระทั่งสิว ไม่มีใครตั้งคำถามเรื่องนี้ ว่าเหตุใดพวกเขาจึงควรรักษาวิธีนั้น หลายวัฒนธรรมใช้วิธีถ่ายเลือดมาเป็นพันๆ ปี

จนกระทั่งแพทย์เริ่มคิดเรื่องการใช้ยาจากมุมมองทางวิทยาศาสตร์ที่ใครๆonewineweekend.com ก็ตั้งคำถามด้านเวชปฏิบัติ ในที่สุดเมื่อสำรวจเรื่องการถ่ายเลือดละเอียดขึ้น แพทย์จึงหยุดใช้วิธีดังกล่าวยกเว้นบางอาการเท่านั้น1

จากตัวอย่างข้างต้น เราเห็นว่าเพียงเพราะยอมรับความเชื่อหนึ่งอย่างกว้างขวางหรือใช้มานานก็มิได้หมายความว่าจะถูกต้องเสมอไป เราเห็นว่าวิทยาศาสตร์สามารถเป็นเครื่องมืออันดียิ่งในการเผยความจริงแท้แน่นอน

นั่นเป็นเรื่องใหญ่สำหรับวิสุทธิชนยุคสุดท้าย การรู้ความจริงไม่เพียงให้พื้นฐานการตัดสินใจที่ดีขึ้นเท่านั้น (“ไม่ ฉันจะไม่ให้ถ่ายเลือดวันนี้ ขอบคุณ!”) แต่เพิ่มความเข้าใจพระกิตติคุณให้เราด้วย ดังที่ประธานบริคัม ยังก์ (1801–1877) สอนว่า “ไม่มีความจริงที่ไม่ได้เป็นของพระกิตติคุณ … หากท่านสามารถพบความจริงในสวรรค์ [หรือ] แผ่นดินโลก … นั่นเป็นหลักคำสอนของเรา