ความเชื่อผิดๆของคนไทย

มาดู 9 ศัพท์วัยรุ่นสุดฮิต ผลสำรวจวันภาษาไทยแห่งชาติ

เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินไปทรงอภิปรายเรื่อง “ปัญหาการใช้คำไทย” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่save-game.org คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเพื่อกระตุ้นปลุกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

9 คำศัพท์ที่นิยมใช้ในกลุ่มวัยรุ่น
จากกลุ่มตัวอย่าง 2,607 คนทั่วประเทศ โดยผลสำรวจพบว่า คำศัพท์วัยรุ่นที่นิยม มีดังนี้

หัวร้อน หมายถึง อารมณ์ร้อน
นก หมายถึง วืดหรือชวด
อิอิ หมายถึง เสียงหัวเราะ
โดนเท หมายถึง โดนทิ้ง
เตง หมายถึง ตัวเอง
บ่องตง หมายถึง บอกตรงๆ
อัลไล หมายถึง อะไร
เมพขิงๆ หมายถึง เทพจริงๆ
ตะมุตะมิ หมายถึง น่ารักน่าเอ็นดู