เกร็ดความรู้

การจำเป็นภาพ มีอยู่จริง

หลายคนอาจเคยได้ยินเรื่องคนที่มีความทรงจำแบบภาพถ่าย (Photographic Memory) ที่ทำให้พวกเขาสามารถเก็บเรื่องราวต่างๆ ไว้เป็นภาพ และทำให้พวกเขาจดจำรายละเอียดได้มากกว่คนธรรมดาทั่วไป แต่ในความเป็นจริง ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าการจำแบบภาพมีอยู่จริง แต่บุคคลที่มีความจำเป็นเลิศเหล่านี้มักเกิดจากการใช้เทคนิคการช่วยจำ (Mnemonic Techniques) มากกว่าการจดจำตามธรรมชาติที่ติดตัวมาแต่กำเนิด